Uw zoekopdracht heeft 1216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

    Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 36877 Ministerie van Financiën
  2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

    Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. DGNR-RRE/14206284, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 37660 Ministerie van Economische Zaken
  3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

    Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 590335 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in verband met een wijziging van de instellingsduur van deze commissie

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 37685 Ministerie van Veiligheid en Justitie
  4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

    Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2015 en voor het aanbrengen van enkele correcties

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 37704 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

    Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/BZO/705505, tot wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 in verband met het verlengen van het Leerplusarrangement VO

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 37568 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (193 kB)

    Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2014, nr. IZV 2014/715M, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit en douane alsmede van de Wet op de accijns

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 36880 Ministerie van Financiën
  7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

    Bijstelling bedragen Wet inkomstenbelasting BES en vaststelling loonbelasting- en premietabellen Wet loonbelasting BES

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 36637 Ministerie van Financiën
  8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

    Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14129586, tot vaststelling van uitvoeringsregels voor de diergezondheidsheffing (Uitvoeringsregeling diergezondheidsheffing)

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 36087 Ministerie van Economische Zaken
  9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

    Wijziging van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 36630 Ministerie van Financiën
  10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (105 kB)

    Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    30-12-2014 Staatscourant 2014, 36400 Ministerie van Financiën