Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Beleidsregels toepassing WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2014 Staatscourant 2014, 6629 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende nadere regels over hetgeen bij de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector tot de bezoldiging wordt gerekend en over de toerekening van onderdelen van de bezoldiging aan enig kalenderjaar (Regeling bezoldigingscomponenten WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2014 Staatscourant 2014, 6628 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2014, 2014-0000012374, tot aanwijzing van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. als aangewezen aangemelde instelling en als aangewezen instelling in het kader van het Warenwetbesluit liften.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2014 Staatscourant 2014, 3689 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2014, nr. WJZ/584533, houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren vanwege de aanwijzing van WNT-toezichthouders voor de OCW-sectoren waarvoor nog geen toezichthouders waren aangewezen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2014 Staatscourant 2014, 1982 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap