Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 oktober 2014, nr. 2014-58158, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2014 Staatscourant 2014, 30948 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (106 kB)

  Ministeriële regeling van 8 oktober 2014, nr. HDPO/AR-102/14, tot wijziging van de Rechtspositieregeling lokaal indienstgenomen werknemers 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 29014 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2014, 2014-0000146254, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2014 Staatscourant 2014, 29850 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling convenant Aziatische horeca

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27559 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Tijdelijke regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 september 2014, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met het vervallen van de toets op aanwezig prioriteitgenietend aanbod voor aanvragen van de Aziatische horeca

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27559 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 september 2014, nr. WJZ/14110539, houdende uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof EZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 25885 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 juni 2014, nr. 2014-0000331218, houdende technische verbetering van de verwijzing naar de werkkostenregeling in de Regeling bezoldigingscomponenten WNT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2014 Staatscourant 2014, 18275 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2014, IENM/BSK-2014/126076, houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden in verband met actualisatie van erkende organisaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2014 Staatscourant 2014, 17227 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (151 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/91236, tot wijziging van regelingen op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en van richtlijn 2012/35/EU en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2014 Staatscourant 2014, 11484 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706, houdende wijziging van de Beleidsregels toepassing WNT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2014 Staatscourant 2014, 7998 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties