Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2014, IENM/BSK-2014/126037, tot wijziging van het Besluit erkende organisaties Schepenwet in verband met actualisatie van erkende organisaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2014 Staatscourant 2014, 17225 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2014, IENM/BSK-2014/126076, houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden in verband met actualisatie van erkende organisaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2014 Staatscourant 2014, 17227 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (60 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 16 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/115681, tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen in verband met de implementatie van de CCSS-Code en de SCV-Code voor Caribisch Nederland en tot wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van het MARPOL-verdrag voor Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2014 Staatscourant 2014, 16426 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/60715, tot wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen en de Regeling meldingen en communicatie scheepvaart in verband met onder andere de implementatie van richtlijn 2012/33/EU inzake het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen en de implementatie van het in Bijlage V van het MARPOL-verdrag opgenomen voorschrift over de melding van het verlies van vistuig

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2014 Staatscourant 2014, 15274 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 mei 2014, nr. IENM/BSK-2014/112432, tot reparatie van enkele onvolkomenheden in de Binnenvaartregeling, actualisering van de Regeling aanwijzing normen pleziervaartuigen 2009 en de Regeling tarieven scheepvaart 2005 alsmede tot intrekking van de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties en de Regeling houdende wijziging van de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2014 Staatscourant 2014, 14518 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 14 mei 2014, nr. IENM/BSK-2014/94001, houdende wijziging van de samenstelling van het tuchtcollege voor de scheepvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2014 Staatscourant 2014, 12534 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (151 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/91236, tot wijziging van regelingen op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en van richtlijn 2012/35/EU en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2014 Staatscourant 2014, 11484 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/71431 , houdende vaststelling van het Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart (Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2014 Staatscourant 2014, 8725 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën van 11 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/36822, houdende wijziging van de regels inzake internationale vrijstellingen van waterschapsbelastingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2014 Staatscourant 2014, 7649 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/36374, tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2014 Staatscourant 2014, 3807 Ministerie van Infrastructuur en Milieu