Uw zoekopdracht heeft 260 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 oktober 2014, kenmerk 567345, betreffende de verlening van kansspelvergunningen op grond van artikelen 3, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen (Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28930 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2014, nr. 556717, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de leden van de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg (Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28456 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 september 2014, nr. DGP/ARBVW 2014 - 559097, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2014 Staatscourant 2014, 28287 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux-Gerechtshof M (2014) 7

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2014 Staatscourant 2014, 27593 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 8 september 2014, nr. 2014001625 houdende benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Politieacademie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2014 Staatscourant 2014, 27582 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake een ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27264 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake een conceptvoorstel van wet tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27391 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 september 2014, nummer 562329, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdeenendertigste wijziging) alsmede wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nummer 463556, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging) (Stcrt. 2013, 35683)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27586 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27587 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (153 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27248 Ministerie van Veiligheid en Justitie