Uw zoekopdracht heeft 260 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 november 2014, nr. 576681, tot vaststelling van de kostprijzen van Halt-modules voor de samenstelling van verschillende Halt-afdoeningen (Kostprijsregeling Halt 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33972 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 november 2014, nr. 585056, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de voorzitter van de Adviescollege Verloftoetsing tbs (Vergoedingsbesluit voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33969 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Circulaire norm verantwoorde werktoedeling in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33968 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (103 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende rechtspositionele voorzieningen ten behoeve van binnen de rechterlijke organisatie werkzame rechterlijke en niet-rechterlijke ambtenaren in verband met de herziening van de gerechtelijke kaart en daarmee verband houdende reorganisaties (Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33734 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 november 2014, nr. 581003, tot wijziging van de Regeling op het notarisambt in verband met een wijziging in de Wet op het notarisambt, aansluiting bij de notariële praktijkvoering en herstel van redactionele gebreken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33807 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33266 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, kenmerk 576581, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de directie Opsporing van de Inspectie SZW tot hulpofficier van Justitie (Besluit hulpofficieren van justitie van de directie Opsporing van de Inspectie SZW)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2014 Staatscourant 2014, 33271 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring pensioenreglement, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2014 Staatscourant 2014, 33269 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, nummer 578511, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (derde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2014 Staatscourant 2014, 33256 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2014 Staatscourant 2014, 32819 Ministerie van Veiligheid en Justitie