Uw zoekopdracht heeft 260 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37105 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nr. 585658, houdende regels inzake de fysieke vaardigheidstoets voor de politie (Regeling fysieke vaardigheidstoets politie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37009 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2014, nr. 594713, houdende wijziging van de Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36487 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Circulaires Download icon PDF (3 kB)

  Wijzigingscirculaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36844 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nr. 595747, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36810 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer 590431, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36736 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 11 december 2014, kenmerk 595058, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) tot hulpofficier van justitie (Besluit hulpofficieren van justitie NVWA-IOD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36595 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 december 2014, nummer 584444, tot wijziging van de Regeling naturalisatietoets Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36571 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (94 kB)

  Aanpassing art 184 Wetboek BES, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36483 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nummer 593764, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeëndertigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36739 Ministerie van Veiligheid en Justitie