Uw zoekopdracht heeft 151 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2014 Staatscourant 2014, 28039 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (242 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27603 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Besluit van 26 september 2014 van de Minister van Financiën houdende aanpassing van de lijsten behorende bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Vijfde wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27599 Ministerie van Financiën
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (365 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2014 Staatscourant 2014, 26980 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 15 augustus 2014 houdende regels voor periodiek evaluatieonderzoek (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2014 Staatscourant 2014, 27142 Ministerie van Financiën
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ..... houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2014 Staatscourant 2014, 26867 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Wijziging van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Staatscourant 2012, nr. 18480

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2014 Staatscourant 2014, 26653 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 15 september 2014 houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro ‘Kinderdijkse Molens’ die in 2014 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2014 Staatscourant 2014, 26993 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2014 Staatscourant 2014, 26406 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (361 kB)

  Omzetbelasting. Toelichting Tabel I

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2014 Staatscourant 2014, 26112 Ministerie van Financiën