Uw zoekopdracht heeft 151 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. FM 2014/1725 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren, de Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 mei 2012 houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gestelde regels en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35318 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. FM 2014/1727 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 juli 2008 tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Stcrt. 2008, 142)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35308 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Wijziging regeling van de Minister van Financiën van 28 november 2014, FM 2014/1838 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft, de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en de Vrijstellingsregeling Wft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 34759 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Vaststelling van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 1 december 2014, nr. DB 2014/474M, houdende regels omtrent werkzaamheden en autorisaties van het team criminele inlichtingen FIOD (Regeling team criminele inlichtingen FIOD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34047 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 28 november 2014, FM 2014/1823 M, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de bijdragen gemoedsbezwaarden 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34697 Ministerie van Financiën
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 november 2014, FM 2014/1732 M, directie Financiële Markten, tot herbenoeming voorzitter Waarborgfonds Motorverkeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34504 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling. Wijziging van het besluit van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M, Staatscourant 2009, nr. 18386

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34403 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang; Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34072 Ministerie van Financiën
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende het ontslag van de heer drs. J.C.M. Schönfeld MBA als lid van de raad van toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34230 Ministerie van Financiën
 10. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (0 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2014 Staatscourant 2014, 32929 Ministerie van Financiën