Uw zoekopdracht heeft 151 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf. Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband zonder reële economische aanwezigheid in Nederland; geen zekerheid vooraf, verstrekken van inlichtingen en beperking verrekening bronheffing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2014 Staatscourant 2014, 15957 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2014 Staatscourant 2014, 15967 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf in de vorm van een Advance Tax Ruling (ATR)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2014 Staatscourant 2014, 15956 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Vraag- en antwoordbesluit dienstverleningslichamen. Vragen en antwoorden met betrekking tot het besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), en het besluit Behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf in de vorm van een Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2014 Staatscourant 2014, 15958 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Organisatie- en competentieregeling APA-/ATR-praktijk. Advance pricing agreements (APA’s); Advance tax rulings (ATR’s); Financiële dienstverleningsactiviteiten; (Tussen)houdsters; Aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders (APBI). Organisatie- en competentieregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2014 Staatscourant 2014, 15954 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Behandelprocedure verzoeken om advance pricing agreements. Procedure voor een behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf ten aanzien van bij grensoverschrijdende transacties te hanteren verrekenprijzen (advance pricing agreements)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2014 Staatscourant 2014, 15955 Ministerie van Financiën
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking model legitimatiebewijs Belastingdienst, Ministerie van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2014 Staatscourant 2014, 15855 Ministerie van Financiën
 8. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van 23 mei 2014 houdende wijziging en intrekking van het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2014 Staatscourant 2014, 15654 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 2 mei 2014 inhoudende wijziging van een aantal comptabele regelingen en besluiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2014 Staatscourant 2014, 14724 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 2 mei 2014 inzake het kwijtschelden en het buiten in vordering stellen van vorderingen die het Rijk op derden heeft (Regeling kwijtschelding en buiteninvorderingstelling 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2014 Staatscourant 2014, 14725 Ministerie van Financiën