Uw zoekopdracht heeft 130 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 1 augustus 2014, nr. MinBuza-2014.395920, tot aanwijzing van de heer Khalid Haider Khudarhim als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-08-2014 Staatscourant 2014, 22643 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuZa.-2014.361940, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren (Stcrt. 21511)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2014 Staatscourant 2014, 21511 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuza-2014.364750, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds voor de toepassing van de Subsidieregeling internationaal excelleren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 21514 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 23 juli 2014, nr. MinBuZa-2014.385248, houdende een benoeming tot lid van een van de permanente commissies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 21837 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juli 2014, nr. MinBuZa.-2014.361940, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 21511 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 23 juli 2014, nr. MinBuZa.2014.59695, houdende beperkende maatregelen in verband met de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2014 Staatscourant 2014, 21876 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Rectificatie Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, nr. MINBUZA-2014.304011, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2014 Staatscourant 2014, 16589 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 juli 2014, nr. MinBuZa.2014.363181, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2014 Staatscourant 2014, 20517 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 juli 2014, nr. MinBuza-2014.361955 inzake subsidieverstrekking voor deelname aan collectieve activiteiten met het oog op internationaal ondernemen door MKB-ondernemingen (Subsidieregeling missievouchers 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2014 Staatscourant 2014, 20518 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 juli 2014, nr. MinBuZa.2014-346348, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 maart 2014, nr. MinBuZa.2014-106796, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2014 Staatscourant 2014, 19774 Ministerie van Buitenlandse Zaken