Uw zoekopdracht heeft 130 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 11 september 2014, nr. MinBuZa-2014.499338, tot aanwijzing van de heer Abdelkarim el Atrach als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2014 Staatscourant 2014, 26132 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 11 september 2014, nr. MinBuZa-2014.499330, tot aanwijzing van de heer Ismail Akhnikh als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2014 Staatscourant 2014, 26134 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 september 2014, nr. MinBuza2014.459690, tot vaststelling van de vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 juli 2014 en tot intrekking van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 maart 2009, nr. DDE/187/2009, tot instelling van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2014 Staatscourant 2014, 25578 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 september 2014, met nr. DCM/RL-1120/2014 tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2014 Staatscourant 2014, 25568 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 augustus 2014, nr. MinBuza-2014.441388, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met betrekking tot mvv-verlening ten behoeve van minderjarigen en rijksvoorschotverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2014 Staatscourant 2014, 24922 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie additioneel subsidieplafond DHK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2014 Staatscourant 2014, 24161 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2014, nr. DME-2014.7896, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Geodata for Agriculture and Water Facility 2014–2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2014 Staatscourant 2014, 24934 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 augustus 2014, nr. MinBuZa.2014.390394, houdende wijziging van de samenstelling van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2014 Staatscourant 2014, 25250 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 augustus 2014, nr. ENV-2014.7559, tot vaststelling van een additioneel subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2014 Staatscourant 2014, 24161 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 augustus 2014, nr. DSO/GA-230/14, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Intensivering Fonds Keuzes en Kansen 2011–2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2014 Staatscourant 2014, 24063 Ministerie van Buitenlandse Zaken