Uw zoekopdracht heeft 35780 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ontheffingen Download icon PDF (8 kB)

  Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven Airport N.V. (gebruiksjaar 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37868 Ministerie van Defensie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37319 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594721, houdende wijziging van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37555 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende omgevingsvergunningen Lungendonksebaan en Heiderschoor, Geldrop-Mierlo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37995 Geldrop-Mierlo
 6. Ontheffingen Download icon PDF (1 kB)

  Ontheffing opzettelijk verontrusten en doden van hazen, Faunabeheereenheid Zuid-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37895 Omgevingsdienst Haaglanden
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 451773, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37559 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (19 kB)

  Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38027 Papendrecht
 9. Interne regelingen Download icon PDF (33 kB)

  Mandaatbesluit Politie januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37846 overig
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37903 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid