Uw zoekopdracht heeft 78 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32212 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32367 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2014, nr. PO/B&S/671935, houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2015 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2014 Staatscourant 2014, 30261 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van 17 oktober 2014, houdende aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2014 Staatscourant 2014, 30236 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2014 Staatscourant 2014, 28087 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2014, nr. 2014-0000508186, houdende instelling van de Commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 27294 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-08-2014 Staatscourant 2014, 23865 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2014, kenmerk 647245-123499-PG, houdende wijziging van de Regeling publieke gezondheid in verband met een meldingsplicht voor chikungunya

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2014 Staatscourant 2014, 21638 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2014, 2014-0000098154, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2014 Staatscourant 2014, 19850 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Besluit van 11 juli 2014, houdende de aanwijzing aan de Gouverneur van Aruba tot het aanhouden van de vaststelling van de landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 en het doen van onderzoek naar de realiteit van de ramingen in de begrotingen en de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën van Aruba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 20467 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties