Uw zoekopdracht heeft 544549 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Raalte, vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 32 omgeving Spekhoekweg 6-8.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57582 Raalte
 2. Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen Download icon PDF (2 kB)

  Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57666 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Rhenen - ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Thijmse Berg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 58100 Rhenen
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Hattem - Tijdelijk depot De Bleek -

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 58101 Hattem
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (1 kB)

  gemeente Bernheze - tijdelijke verkeersmaatregel - Hoofdstraat, Servatiusstraat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 58104 Bernheze
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (89 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 oktober 2019, nr. PO/FenV/14561352, houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2019–2020 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2019–2020 (Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57499 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking besluit Projectplan Bestorten ontgrondingskuilen Oosterscheldekering, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57878 Rijkswaterstaat
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  gemeente Oosterhout - Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische auto's - Sint Josephstraat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 58109 Oosterhout
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Landschapszone - 7 (drijvende woningen Lentse Plas)’, Lent (Nijmegen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 58126 Nijmegen
 10. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (127 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2019 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 52786 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid