Uw zoekopdracht heeft 54751 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Terinzagelegging Handhavingsrapportage Schiphol 2019, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8397 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Besluit tot erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstantie PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) voor het uitvoeren van werkzaamheden in kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, overeenkomstig het certificatieschema “Sustainable Forestry Initiative, Inc.” (SFI), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 4099 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 3. Overig Download icon PDF (59 kB)

  RECTIFICATIE SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Call for proposals Science Diplomacy Fund, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8608 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontheffing voorgenomen concentratie Korian en Blueprint, Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 9764 Autoriteit Consument en Markt
 6. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Militair Radarstation Herwijnen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8758 Ministerie van Defensie
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Hattem, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8975 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 5 februari 2020, houdende het instellen van een commissie die belast is met het adviseren van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de benoeming van de leden van de in te stellen raad van toezicht van de Ster (Instellingsbesluit benoemingsadviescommissie raad van toezicht Ster)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8796 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 6 februari 2020, nr. 2794898, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot aanpassing van het vergoedingenbesluit van diverse commissies en de intrekking van het Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht, Stcrt. 2005, 34

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8314 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kreuzelweg 9 Horst, vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan , 13-02-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 9279 Horst aan de Maas