Uw zoekopdracht heeft 54746 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Aria, gedeelte K”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10715 Goes
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  ‘Groene Hart Centrum Leiderdorp’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10568 Leiderdorp
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 februari 2020, tot wijziging van de begrenzing van de beperking in toegankelijkheid van een gebied ex artikel 2.5, Wet natuurbescherming gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9638 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Fiege Warenhaus en GKK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10658 Autoriteit Consument en Markt
 5. Overig Download icon PDF (38 kB)

  Richtlijn van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, de CCMO, krachtens artikel 16, tweede lid, aanhef en onder b van de WMO, inzake de vaststelling van eisen betreffende de deskundigheid en geschiktheid van leden van Medisch-Ethische Toetsingscommissies in de zin van artikel 16, eerste lid, van de WMO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9635 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende de instelling van tijdelijke gebieden met beperkingen voor het lanceren van modelraketten door Tripoli NL, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9513 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Beeldkwaliteitsplan Hoofdweg 112 Ederveen’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10142 Ede
 8. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Amsterdam - kennisgeving voornemen voor het opstellen van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en het uitvoeren van een omgevingseffectrapportage (milieueffectrapportage)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10547 Amsterdam
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Voornemens tot intrekking Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10709 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Overig Download icon PDF (48 kB)

  Overzichtsstudies, Call for proposals

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9740 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek