Uw zoekopdracht heeft 52 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bouwmeester (t.v.v. 33243, nr. 28) over het onder de aandacht van gemeenten brengen van bestaande ketenzorgstandaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 14 over het verzamelen van gegevens door het Zorginstituut in een openbaar register.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 32 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Amendement; Amendement van het lid Agema over het regelen van een tweetal adviescommissies in het Zorginstituut, waarvan één gericht op de curatieve zorg en één gericht op de langdurige zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Motie; Motie van de leden Bruins Slot en Slob over gebruikmaken van reeds bestaande professionele standaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Motie; Motie van het lid Bruins Slot over het toegankelijk maken van informatie over kwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Motie; Motie van het lid Leijten over maatregelen tegen inkoopeisen bovenop professionele standaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Motie; Motie van het lid Bruins Slot over een veiligheidsagenda

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Motie; Motie van het lid Pia Dijkstra over het onder de aandacht van gemeenten brengen van bestaande ketenzorgstandaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg; Motie; Motie van het lid Van der Staaij c.s. over onderzoek naar uitbreiding van de reikwijdte van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33243, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal