Uw zoekopdracht heeft 1559 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (11 kB)

  Provincie Noord-Holland - plaatsing en verwijdering van diverse borden - N246, in de gemeente Zaanstad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 9414 Noord-Holland
 2. Beleidsregels Download icon PDF (16 kB)

  Beleidsregel subsidiabele kosten Waddenfonds 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 131 Waddenfonds
 3. Verordeningen Download icon PDF (46 kB)

  Algemene Verordening van het Recreatieschap Geestmerambacht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 114 Recreatieschap Geestmerambacht
 4. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 januari 2020 tot vaststelling van de Richtlijn Bouwlawaai 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Provinciaal blad 2020, 666 Noord-Holland
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 7633 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 6. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan vereniging Natuurmonumenten ten behoeve van het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst met betrekking tot een LIFE-subsidie, mede namens de Provincie Noord-Holland, voor het project Schil Naardermeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Provinciaal blad 2020, 650 Noord-Holland
 7. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 28 januari 2020, nr.1338863/1357891 tot goedkeuring van de overdracht tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Landsmeer, van de verplichting tot onderhoud van diverse wegen en weggedeelten, op grond van artikel 18a van de Wegenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2020 Provinciaal blad 2020, 624 Noord-Holland
 8. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 januari 2020 van Noord-Holland, nr. 1353623/1353741 tot het bestemmen tot openbare weg van een gedeelte van de N194 en N307 (Westfrisiaweg) in de gemeente Heerhugowaard en Drechterland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2020 Provinciaal blad 2020, 592 Noord-Holland
 9. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Vervangingsregeling secretaris / directeur Waddenfonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 74 Waddenfonds
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2020 Staatscourant 2020, 5859 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied