Uw zoekopdracht heeft 1074 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q3 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 58)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2020 Staatscourant 2020, 21945 Noord-Holland
 2. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 maart 2020 , nr. 1320338/1390725, tot het vaststellen van de maatgevende hoogwaterstanden voor regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2161 Noord-Holland
 3. Beschikkingen | afhandeling Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag BUS immobiel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2122 Noord-Holland
 4. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 maart 2020, nr. [1359663/1394214], tot wijziging van het Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 februari 2020, nr. 1359663/1359665 tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2020 op grond van de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2080 Noord-Holland
 5. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2082 Noord-Holland
 6. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 maart 2020, nr. 1389692/1389697, inzake aanwijzing zwemlocaties in oppervlaktewater

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2020 Provinciaal blad 2020, 1923 Noord-Holland
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Noord-Holland - Waterwet, rectificatie, watervergunning onttrekken grondwater bouwkuipen (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 51)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2020 Staatscourant 2020, 18700 Noord-Holland
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (13 kB)

  Noord-Holland - plaatsen en verwijderen van diverse borden - N504, gemeente Langedijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2020 Staatscourant 2020, 17930 Noord-Holland
 9. Verordeningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2020 Provinciaal blad 2020, 1532 Noord-Holland
 10. Verordeningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2020 Provinciaal blad 2020, 1536 Noord-Holland