Uw zoekopdracht heeft 107 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (133 kB)

  Termijnen verlening Nederlanderschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-07-2016 2015-2016 nr. 93, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (128 kB)

  Termijnen verlening Nederlanderschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-07-2016 2015-2016 nr. 93, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Gewijzigd voorstel van Rijkswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852-(R2023), nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat mensen die op het moment van inwerkingtreding van de wet al drie jaar hoofdverblijf en toelating hebben nog onder het oude regime komen te vallen voor wat betreft de termijnen voor naturalisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852-(R2023), nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon PDF (50 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 26; 2016-06-24

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-06-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Amendement van het lid Voordewind dat regelt dat de openbare ordetoetsing niet wordt toegepast bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852-(R2023), nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (44 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 25 ; 2016-06-17

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman ter vervanging nr. 32 dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852-(R2023), nr. 48 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 39 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852-(R2023), nr. 49 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 43, dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33852-(R2023), nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal