Uw zoekopdracht heeft 122 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat grondeigenaren zowel schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning als schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning vergoed krijgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren c.s. waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen wordt teruggedraaid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat het belang van het milieu en de volksgezondheid worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en instemming met het winningsplan en op grond van het milieu, de volksgezondheid en andere belangen voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren waarmee wordt vastgelegd dat grondeigenaren recht hebben op een vergoeding voor het gebruik van hun grondgebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat regelt dat een tijdslimiet van twee jaar wordt gebonden aan eenmaal afgegeven vergunningen voor opsporing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat het instellen van een onafhankelijk meetnetwerk bij AMvB beoogt te regelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 26 dat beoogt bij algemene maatregel van bestuur een onafhankelijk meetnetwerk in te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat regelt dat de Minister van Economische Zaken zijn instemming met het winningsplan verleent voor een termijn van maximaal twee jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat het belang van milieu en de volksgezondheid worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en instemming met het winningsplan en op grond van het milieu, de volksgezondheid en andere belangen voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal