Uw zoekopdracht heeft 122 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 44, dat regelt dat dat de Minister van Economische Zaken de jaarverslagen van de Mijnraad en de Technische commissie bodembeweging en een schriftelijke reactie daarop, zendt aan de beide kamers der Staten-Generaal alsmede dat hij het aan de beide kamers te zenden jaarverslag van het Staatstoezicht op de mijnen vergezeld van een schriftelijke reactie daarop

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 57 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 47, dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33, dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de monitoring van de gevolgen die een mijnbouwwerk voor het grondwater kan hebben, middels het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 56 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 32, dat regelt dat inspecteur-generaal der mijnen de Minister van Infrastructuur en Milieu gevraagd en ongevraagd adviseert over gevolgen die mogelijk lang na de beëindiging van de mijnbouwactiviteiten, ook na de periode van verplichte monitoring, kunnen optreden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 55 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van de leden Smaling en Wassenberg ter vervanging van nr. 46 dat regelt dat de aanvraag voor een winningsvergunning binnen twee jaar moet plaatsvinden vanaf het moment dat de aanwezigheid van de betrokken delfstoffen is aangetoond en dat vervolgens binnen twee jaar na het verlenen van die winningsvergunning een winningsplan moet zijn ingediend

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunnning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie war sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27, dat regelt dat indien wordt overgegaan tot splitsing van concessies 1810 deze dienen te gaan vallen onder het reguliere mijnbouwregime

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 49 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat het belang van leveringszekerheid alleen kan worden toegepast bij beperkingen of voorschriften van het winningsplan, of bij het wijzigen van beperkingen en voorschriften van het winningsplan, voor zover dat het belang van de veiligheid van omwonenden, of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, niet in de weg staat.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling c.s. over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat de MER niet alleen kijkt naar de effecten van de opsporingsboring, maar ook naar de effecten op water, natuur en milieu

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 94 Tweede Kamer der Staten-Generaal