Uw zoekopdracht heeft 122 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (60 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (27 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Motie; Gewijzigde motie van het lid Wassenberg (t.v.v. 34348, nr. 72) over borgen van het moratorium op de winning van schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Wassenberg ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat de Minister van Economische Zaken zijn instemming met het winningsplan voor het Groningen veld verleent voor een termijn van maximaal twee jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 52 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Van Tongeren ter vervanging van nr. 29 dat beoogt bij algemene maatregel van bestuur een onafhankelijk meetnetwerk in te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 19, dat regelt alle schades zoals vastgelegd in artikel 6:177 BW ten gevolge van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk worden vergoed

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 48 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 47 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat regelt dat een opsporingsvergunning kan worden verleend voor een maximum van vijf jaar en een verlenging voor een maximum van twee jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal