Uw zoekopdracht heeft 105 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk waarmee in het primair en voortgezet onderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 35 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van de leden Bruins en Duisenberg over leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Bisschop waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 42 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 27 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 36 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (0 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van de leden Mohandis en Duisenberg waarmee opleidingscommissies instemmingsrechten krijgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 34 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 38 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Grashoff dat regelt dat medezeggenschapsorganen een instemmingsrecht krijgen bij het samenvoegen en/of beëindigen van opleidingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 39 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Beertema waarmee bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij schade als gevolg van wanbeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat verheldert dat bestuurders op generlei wijze overwegende invloed mogen hebben in het bestuur van andere instellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 43 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Van Meenen waarmee gemeenschappelijke regelingen in het bestuurs- en beheersreglement worden opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal