Uw zoekopdracht heeft 105 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 74 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 76 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 41 waarmee bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk zijn bij schade als gevolg van wanbeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis ter vervanging van nr. 9 over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers als het getentamineerde aantoonbaar verouderd is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 29 van het lid Van Meenen waarmee gemeenschappelijke regelingen in het bestuurs- en beheersreglement worden opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 72 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Bruins waarmee op faculteiten op het HBO ook een studentassessor kan worden aangesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 17 dat het instemmingsrecht van de centrale medezeggenschapsorganen over het beleid met betrekking tot het geven van een BSA en de hoogte daarvan regelt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 64 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Mohandis en Duisenberg ter vervanging van nr. 37 waarmee opleidingscommissies instemmingsrechten krijgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden van Meenen en Mohandis waarmee op instellingsniveau en op faculteitsniveau een studentassessor wordt geïntroduceerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 70 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 31 van de leden Van Meenen en Mohandis waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het gebied van huisvesting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 73 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Mohandis en Van Meenen waardoor het bestuur van een instelling wordt gekozen door een sollicitatiecommissie waarin de medezeggenschapsorganen zitting hebben

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34251, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal