Uw zoekopdracht heeft 49 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat in beslag genomen goederen onverwijld dienen te worden teruggegeven aan het slachtoffer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de reiskosten binnen Nederland worden vergoed van slachtoffers die gebruik maken van hun spreekrecht ter terechtzitting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de Hoge Raad de slachtoffers informeert indien hij een zaak in cassatie terugwijst of verwijst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (129 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-01-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (129 kB)

  Brief Nationale Politie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-01-2016 2015-2016 34236, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (43 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2015 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Impactanalyse inzake EU-richtlijn minimumnormen rechten van slachtoffers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (639 kB)

  Impactanalyse EU-richtlijn Minimumnormen Slachtoffers

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-09-2015 2015-2016 34236, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat uitdrukkelijk in de wet opneemt dat de rechten van slachtoffers ongeacht hun verblijfsstatus worden toegepast

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal