Uw zoekopdracht heeft 49 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (19 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Reactie op een aantal amendementen ingediend bij de behandeling van de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Bergkamp ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de stieffamilie van slachtoffers dezelfde rechten worden toegekend als bloedverwante familie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat de Hoge Raad de slachtoffers informeert indien hij een zaak in cassatie terugwijst of verwijst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Recourt ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat slachtoffers worden geïnformeerd over een zitting in cassatie in hun zaak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Swinkels dat regelt dat de stieffamilie van slachtoffers dezelfde rechten worden toegekend als bloedverwante familie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van de leden Kooiman en Recourt over de speciale verhoorstudio ook voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van het lid Kooiman c.s. over het motiveren van het niet-halen van de termijn waarbinnen een slachtoffer moet worden bericht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van het lid Swinkels over een weigeringsrecht voor persoonlijke gegevens in het strafdossier

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over handhaving van de operationele sterkte bij uitvoerende organisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van de leden Van Oosten en Recourt dat regelt dat slachtoffers worden geïnformeerd over een zitting in cassatie in hun zaak.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal