Uw zoekopdracht heeft 106 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 11 betreffende wijziging van de plicht tot het informeren over het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 38 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 9 dat specificeert wanneer de verplichting om te werken aan herplaatsing in ieder geval niet in de rede ligt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 39 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt over de uitvoering van reparatie van de opbouw en de duur van de WW op grond van afspraken tussen werkgevers en werknemers bij CAO door het UWV

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van de leden Ulenbelt en Klein ter vervanging van nr. 15 over het schrappen van de verslechtering van de WW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt over het wijzigen van de voorwaarden van de transitievergoeding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over het wetsvoorstel Werk en zekerheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Pieter Heerma dat bewerkstelligt dat aanpassingen in de ketenbepaling niet van toepassing worden op AOW’ers die een arbeidsovereenkomst aangaan op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 36 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Klein over een differentiatie in de opbouw van de transitievergoeding voor oudere werknemers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Pieter Heerma over het uitzonderen van MKB-bedrijven van de transitievergoeding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Motie; Motie van het lid Klein over onder de huidige economische omstandigheden geen duurverkorting invoeren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 47 Tweede Kamer der Staten-Generaal