Uw zoekopdracht heeft 106 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs onder bepaalde omstandigheden zonder preventieve toets door de rechter kan worden opgezegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 52 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt over differentiatie in de WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt over het schrappen van de verslechtering van de WW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf over behoud van de vrijstelling t.a.v. personen die een geestelijk ambt bekleden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Klein over het verwijderen van de partnerinkomenstoets uit de IOAW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg dat regelt dat de wijziging van de ketenbepaling (artikel I, onderdeel N) gelijktijdig plaatsvindt met de wijziging op ontslagrecht op 1 juli 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Hamer ter vervanging van nr. 28 over aanpassing van de bedenktermijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Subamendement van het lid Pieter Heerma dat regelt dat de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, verlengd wordt van drie naar zes maanden per 1 juli 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Ojik ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat ook werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 maanden, recht hebben op transitievergoeding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 32 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Amendement; Amendement van het lid Klein over het schrappen van de nieuwe uitzondering op de regel dat de werkgever geen toestemming van het UWV nodig heeft indien de opzegging geschiedt op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33818, nr. 35 Tweede Kamer der Staten-Generaal