Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Beertema waardoor het recht op kinderbijslag alleen bestaat voor ouders die in elk geval op niveau 1F de Nederlandse taal beheersen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Voortman waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een inkomen dat hoger is dan een ministerssalaris.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Voortman waarmee voor de Kinderbijslag, net als voor het Kindgebondenbudget, een vermogenstoets wordt geintroduceerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Karabulut waarmee gezinnen met een inkomen van meer dan een ton geen recht meer hebben op kinderbijslag.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Voortman waarmee de gratis schoolboeken worden afgeschaft en ouders via de Wet op het kindgebonden budget worden gecompenseerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Pieter Heerma dat het verlagen van de afbouwgrens van het kindgebonden budget, de niet-indexering van de kinderbijslag in 2015 en 2016 en het schrappen van de ouderschapsverlofkorting ongedaan maakt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 15 waarmee voor de Kinderbijslag, net als voor het Kindgebonden budget, een vermogenstoets wordt geintroduceerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Motie; Motie van het lid Voortman over inkomensafhankelijke kinderbijslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Motie; Motie van het lid Pieter Heerma over een standaard rekenregel bij het vaststellen van kinderalimentatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Motie; Motie van het lid Karabulut over uitstellen van de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal