Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (19 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Nota naar aanleiding van het Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 14 waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een inkomen dat hoger is dan een ministersalaris.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (0 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Hamer waarmee de 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand, opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders nog één jaar blijft gelden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (98 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB); Brief inzake gecombineerde effecten maatregel halfwezenuitkering en hervorming kindregelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (46 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat regelt dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Beertema over het alleen toekennen van kinderbijslag aan in Nederland woonachtige kinderen die over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal