Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Motie; Motie van het lid Leijten over de arts-patiëntrelatie als kern van de zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Motie; Motie van het lid Leijten over verbieden van door sponsors betaalde reizen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Klever over het invoegen van het hinderpaalcriterium in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (92 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Brief regering; Reactie op uitzending Radio 1 (Nu.nl) inzake uitspraken over de verschillende polissen en het vergoeden van niet-gecontracteerde zorg in verhouding tot het aanhangige wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Slob c.s. over een recht op een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding voor kosten die voor een bepaalde vorm van zorg of dienst worden gemaakt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Bouwmeester c.s. dat waarborgt dat de wetswijziging van artikel 13 van de Zvw twee jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het waarborgen van ruimte voor innovatie in de zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Bouwmeester c.s. over een rapportageplicht voor de zorgautoriteit over de ontwikkelingen op het gebied van de zorginkoop.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat regelt dat de vergoedingsregeling zoals die gold bij aanvang van de zorg, wordt gecontinueerd voor zover sprake is van een aaneengesloten behandeling.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal