Uw zoekopdracht heeft 59 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (7 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Nota van wijziging; Vijfde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat het heffen van griffierecht voor de tuchtrechter ongedaan wordt gemaakt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Steur ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat advocaten tegen wie een veroordeling wordt uitgesproken, tevens veroordeeld kunnen worden tot het dragen van de kosten van het geding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (6 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Amendement van het lid Van der Steur dat regelt dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht zijn gewaarborgd in het geval sprake is van toetsing, intervisie of tuchtrechtelijke onderzoeken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat de positie en taak van het dekenberaad wettelijk worden vastgelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Amendement van het lid Van der Steur dat een ruimer toepassingsbereik creëert voor het spoedshalve kunnen schorsen van een advocaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Amendement van het lid Van der Steur dat het mogelijk maakt dat advocaten die strafrechtelijk veroordeeld zijn of vanwege een serieuze verdenking in voorlopige hechtenis zijn genomen, kunnen worden geschorst.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Steur ter vervanging van nr. 21 dat het mogelijk maakt dat advocaten die strafrechtelijk veroordeeld zijn of vanwege een serieuze verdenking in voorlopige hechtenis zijn genomen, kunnen worden geschorst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Amendement van het lid Segers dat regelt dat de in artikel 36b, tweede lid en vijfde lid, opgenomen incompatibiliteit voor de in artikel 36a, tweede lid, bedoelde leden van het college van toezicht komt te zien op een ieder die in dienst is van de overheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Motie; Motie van het lid Van der Steur over het informeel uitwisselen van informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal