Uw zoekopdracht heeft 35 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Gewijzigde motie over wettelijke vastlegging van de regels ten aanzien van stankhinder van veehouderijen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Motie over het laten vervallen van de verplichting om bij nieuwbouw van melkveestallen emissiearm te bouwen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Gewijzigde motie over de beschermingsstatus van nieuwe burgerwoningen of voormalige veehouderijen die een functieverandering hebben ondergaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Gewijzigd amendement over het verlagen van het emissieplafond voor melkveehouderijen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Amendement over het verlagen van het emissieplafond voor melkveehouderijen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Amendement over het niet inperken van bescherming van kwetsbare natuurgebieden tot alleen de gebieden binnen de EHS

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Amendement over het instellen van een zone van 250 meter rondom de kwetsbare natuurgebieden waar een dierstandstill geldt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Amendement over geldigheid van het aanvullende beleid alleen voor zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden en een zone van ten hoogste 250 meter daaromheen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Amendement over overgangsrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal