Uw zoekopdracht heeft 35 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Amendement over het laten gelden van het aanvullende beleid alleen in kwetsbare natuurgebieden en de rond die gebieden gelegen 250 meter brede zone

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Gewijzigd amendement over het instellen van een zone van 250 meter rondom de kwetsbare natuurgebieden waar een emissiestandstill geldt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Nader gewijzigd amendement over het instellen van een zone van 250 meter rondom de kwetsbare natuurgebieden waar een emissiestandstill geldt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Nader gewijzigd amendement over overgangsrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet ammoniak en veehouderij; Amendement over het stimuleren van het streven naar milieuwinst en het genereren van ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27836, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Motie over wettelijke verankering van het beoordelingskader in de extensiverings- en niet-concentratiegebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Motie over de termijnen voor bestaande pluimvee- en varkenshouders en de overgangstermijnen uit het Europese dierwelzijnsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Motie over de ontwikkeling van één toetsingskader bij de vergunningsprocedure ten aanzien van ammoniak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Motie over de beschermingsstatus van nieuwe burgerwoningen of voormalige veehouderijen die een functieverandering hebben ondergaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden; Motie over wettelijke vastlegging van de regels ten aanzien van stankhinder van veehouderijen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27835, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal