Uw zoekopdracht heeft 265 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Zeeland - Kennisgeving vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2019 Staatscourant 2019, 13839 Zeeland
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Overijssel, Rectificatie terinzagelegging PIP en omgevingsvergunning mestverwaardingsinstallatie Twence in Zenderen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2019 Staatscourant 2019, 13675 Overijssel
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Overijssel, terinzagelegging PIP en omgevingsvergunning mestverwaardingsinstallatie Twence in Zenderen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2019 Staatscourant 2019, 13230 Overijssel
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 7393 Overijssel
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking vaststelling inpassingsplan Ashorstersloot

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2019 Staatscourant 2019, 5889 Gelderland
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking vastgesteld Inpassingsplan Kantoren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2019 Staatscourant 2019, 3307 Utrecht
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vastgesteld inpassingsplan " Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier " ter inzage

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2019 Staatscourant 2019, 1643 Groningen
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben op 28 september 2018 het inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.ipN629-va01

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2019 Staatscourant 2019, 1835 Noord-Brabant
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2018 Staatscourant 2018, 73310 Gelderland
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking Inpassingsplan ‘PAS Leegveld, Deurne’ en projectplan ‘Leegveld’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2018 Staatscourant 2018, 72076 Noord-Brabant