Uw zoekopdracht heeft 265 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Ontwerp partiële herziening inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2019 Staatscourant 2019, 18164 Noord-Brabant
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf’ en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2019 Staatscourant 2019, 16540 Limburg
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2019 Staatscourant 2019, 16734 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (7 kB)

  Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16067 Gelderland
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (7 kB)

  Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16085 Gelderland
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14974 Overijssel
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (6 kB)

  KENNISGEVING van 15 besluiten in het kader van de Wet natuurbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2019 Staatscourant 2019, 14247 Noord-Brabant
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving Besluit Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2019 Staatscourant 2019, 14186 Noord-Holland
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (6 kB)

  Kennisgeving besluiten provinciaal inpassingplan N247 en besluit hogere waarden, provincie Noord-Holland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2019 Staatscourant 2019, 14192 Noord-Holland
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving besluiten Provinciaal Inpassingplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241), provincie Noord-Holland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2019 Staatscourant 2019, 14179 Noord-Holland