Uw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2016, kenmerk 995429-153568-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met een aanvullende eis voor de registratie voor grensoverschrijdende verkoop op afstand

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2016 Staatscourant 2016, 44155 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juli 2016, 987630-152856-VGP, tot wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen, alsmede de regeling publieke gezondheid in verband met indexering van tarieven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2016 Staatscourant 2016, 36099 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 28 juni 2016, kenmerk 986733-151840-PG, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar tuberculose

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2016 Staatscourant 2016, 35199 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  Convenant Voorkomen of beperken van insleep van exotische muggen bij bedrijven die handelen in gebruikte banden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2016 Staatscourant 2016, 35197 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 juni 2016, nr. 2016-0000354250, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de veiligheid van zwembaden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2016 Staatscourant 2016, 33491 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (111 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 mei 2016, kenmerk 966398-150196-WJZ houdende regels inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten (Tabaks- en rookwarenregeling)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2016 Staatscourant 2016, 25446 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 mei 2016, kenmerk 966398-150196-WJZ houdende regels inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten (Tabaks- en rookwarenregeling)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2016 Staatscourant 2016, 25446 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake bekendmaking vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 met behulp van Massively Parallel Sequencing van DNA in moederlijk plasma bij zwangeren met een relatief hoog risico

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2016 Staatscourant 2016, 17589 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake bekendmaking vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar osteoporose

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2016 Staatscourant 2016, 17585 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2015, 888888-145590-PG, houdende verlenging van de vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, en besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2015, 884059-145302-PG, houdende verlenging van de vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het bevolkingsonderzoek borstkanker

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2016 Staatscourant 2016, 3960 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport