Uw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2018, nr. 2017-0000012131, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2018 Staatscourant 2018, 6068 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 24 januari 2018, kenmerk 1287138-171873-PG, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar aderverkalking, natuurlijk beloop, risicofactoren en klinische consequenties binnen het ERGO-onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2018 Staatscourant 2018, 6695 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (103 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2018, nr. 2018-0000004839, tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften voor de bescherming van werknemers die beroepsmatig blootgesteld kunnen worden aan ioniserende straling (Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2018 Staatscourant 2018, 4952 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 januari 2018, kenmerk 1281162-172106-WJZ, houdende basisveiligheidsnormen voor stralingsbescherming bij medische blootstelling (Regeling stralingsbescherming medische blootstelling)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2018 Staatscourant 2018, 2758 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (445 kB)

  Verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 9 januari 2018, nr. ANVS-2018/137, houdende nadere regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2018 Staatscourant 2018, 2035 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2017 Staatscourant 2017, 73871 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2017, kenmerk 1259619-167214-PG, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met aanpassing van de subsidiesystematiek bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 68696 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 november 2017, 1257948-170256-VGP, houdende vaststelling van de bedragen voor het doorberekenen van kosten in de levensmiddelensector (Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2017 Staatscourant 2017, 69220 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 oktober 2017, kenmerk 1231196-167642-WJZ, houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij de Regeling van 6 januari 2005 uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, Opiumwet 1960 BES in verband met de plaatsing van enkele stoffen op lijst I en II

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2017 Staatscourant 2017, 57863 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2017 Staatscourant 2017, 53761 Ministerie van Veiligheid en Justitie