Uw zoekopdracht heeft 462 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46538 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 26 juni 2018, kenmerk 1342565-176534-PZO, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering van prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2018 Staatscourant 2018, 36741 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig Download icon PDF (56 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2018 Staatscourant 2018, 35478 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2018, kenmerk 1360306-177661-MEVA, tot wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met het toevoegen van diverse opleidingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 36262 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in verband met subsidieverlening als bedoeld in de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2018 Staatscourant 2018, 27605 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (107 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 april 2018, kenmerk 1220157-166930-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten en nadere verpakkingseisen voor roken bestemde tabaksproducten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2018 Staatscourant 2018, 23779 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2018 Staatscourant 2018, 19766 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 maart 2018, kenmerk 1321023-174878-PG, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar naar de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 met behulp van Massively Parallel Sequencing van DNA in moederlijk plasma bij zwangeren met een relatief hoog risico (TRIDENT-1)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2018 Staatscourant 2018, 19577 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 februari 2018, kenmerk 1294189-172698-MEVA, tot wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met het toevoegen van diverse opleidingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-2018 Staatscourant 2018, 10825 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2018, nr. 2017-0000012131, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2018 Staatscourant 2018, 6068 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid