Uw zoekopdracht heeft 462 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (183 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000188020, houdende publicatie van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake de terinzagelegging van de common approach van vier Lidstaten (4MS) ten aanzien van de beoordeling van materialen en chemicaliën in contact met drinkwater

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 65584 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 29 oktober 2018, 1344729-176651-VGP, houdende enige wijzigingen van regelingen op het gebied van tatoeëren en piercen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61914 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 oktober 2018, kenmerk 1438429-183307-PG, houdende aanpassing van de vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2018 Staatscourant 2018, 62660 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg en Sport van 4 oktober 2018, 1359410-177636-VGP, houdende indexering van enige tarieven en een technische aanpassing op het terrein van tatoeëren en piercen en publieke gezondheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2018 Staatscourant 2018, 57036 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Erkenning als dosimetrische dienst van NRG Individual Monitoring B.V.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2018 Staatscourant 2018, 54504 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2018 Staatscourant 2018, 54503 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 17 september 2018, kenmerk 2018-2173090/IT2014698, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Broxil 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie (RVG 02672)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2018 Staatscourant 2018, 53428 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 september 2018, kenmerk 1416644-180650, houdende wijziging van de Regeling publieke gezondheid vanwege het opheffen van de vrijstelling van de meldingsplicht voor hepatitis C

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2018 Staatscourant 2018, 53094 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2018, kenmerk 1409809-180131-PG, houdende intrekking van de Regeling financieel beheer ZorgOnderzoek Nederland van 11 mei 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2018 Staatscourant 2018, 48987 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport