Uw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake bekendmaking WBO vergunningverlening voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2014 Staatscourant 2014, 476 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake WBO vergunningverlening voor prenatale screening, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2014 Staatscourant 2014, 475 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake bekendmaking WBO vergunningverlening voor proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2014 Staatscourant 2014, 473 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2013, nr. WJZ / 13192135, houdende instelling van de adviescommissie Stralingsbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatscourant 2013, 34416 Ministerie van Economische Zaken
 5. Overig Download icon PDF (50 kB)

  SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2013 Staatscourant 2013, 18885 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  Convenant Voorkomen of beperken van herhaalde insleep van exotische muggen bij bedrijven die handelen in gebruikte banden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2013 Staatscourant 2013, 18303 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (77 kB)

  Herplaatsing Staatscourant d.d. 7 juni 2013, nr. 14921 betreffende Advies Raad van State betreffende besluit van .......... houdende regels ten aanzien van wervings- en reclameactiviteiten, alsmede het preventiebeleid van houders van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen (Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2013 Staatscourant 2013, 14921 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (60 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ..... houdende regels ten aanzien van wervings- en reclameactiviteiten, alsmede het preventiebeleid van houders van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen (Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2013 Staatscourant 2013, 14921 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2015, kenmerk 733777-133232 PG, houdende vaststelling van het rijksvaccinatieprogramma en het onderzoek bij pasgeborenen naar ernstige zeldzame ziekten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2013 Staatscourant 2015, 9831 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 januari 2013, VGP/3149113, houdende de taakverdeling tussen de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in de Drank- en Horecawet, alsmede houdende eisen omtrent hun opleiding en aanstelling (Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2013 Staatscourant 2013, 1042 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport