Uw zoekopdracht heeft 3692 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (22 kB)

  Autorisatiebesluit voor het Academisch Medisch Centrum in verband met het verrichten van de PPromexil follow up studie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2019 Staatscourant 2019, 6716 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Intrekking aanwijzing B3-status Stichting Scholen in de Kunst

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2019 Staatscourant 2019, 6733 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (28 kB)

  Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2019 Staatscourant 2019, 7013 Geldrop-Mierlo
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Beleidsregels van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 januari 2019, nr 2018-0000172386, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES (Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2019 Staatscourant 2019, 6045 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerp bestemmingsplan Openstelling Overdiemerweg Nuonterrein

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2019 Staatscourant 2019, 3942 Diemen
 6. Overig Download icon PDF (80 kB)

  Autorisatiebesluit Inlichtingenbureau, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2019 Staatscourant 2019, 1227 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 14 januari 2019, houdende de aanwijzing van toezichthouders als bedoeld in artikel 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2019 Staatscourant 2019, 2724 Sociale Verzekeringsbank
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (25 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2019 Staatscourant 2019, 665 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Amersfoort - het aanwijzen van parkeervakken voor elektrisch laden - Boldershof, tegenover nr. 2

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2018 Staatscourant 2018, 73155 Amersfoort
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2018, nr. 2018-0000234488, tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met een nieuwe versie van het SUWI gegevensregister

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2018 Staatscourant 2018, 72411 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid