Uw zoekopdracht heeft 3692 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Waterland tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2019 Staatscourant 2019, 15914 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (44 kB)

  Gemeenschappelijke regeling "Orionis Walcheren"

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15954 Veere
 3. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2019 Staatscourant 2019, 15439 Heemstede
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 11 maart 2019, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2019 Staatscourant 2019, 16818 Sociale Verzekeringsbank
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 2019, 2019-0000021640, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 in verband met verhogen subsidieplafond tijdvak oktober 2018, duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2019 Staatscourant 2019, 13608 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Autorisatiebesluit voor Centric Pension and Insurance Solutions B.V. namens de in bijlage I genoemde pensioenuitvoerders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 10020 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats Weerdestein 73 te Amsterdam-Nieuw-west - Weerdestein 73 te Amsterdam-Nieuw-west

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2019 Staatscourant 2019, 9391 Amsterdam
 8. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de vakcentrales zijn overeengekomen dat de onderstaande paragraaf met betrekking tot de AOW-compensatie in de plaats treden zal van de paragraaf AOW-compensatie zoals deze in Staatscourant 2015, nr. 37200 is gepubliceerd. Voor het overige blijft de tekst van het Onderhandelaarsakkoord overgangsregeling SBF 55 – zoals in Staatscourant 2015, nr. 37200 gepubliceerd – ongewijzigd.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 6252 Rijkswaterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 januari 2019, kenmerk 1464077-185556-J, houdende instelling van de Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis (Instellingsbesluit Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 7101 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met het onderzoek naar de migratie-achtergrond van werknemers bij de rijksoverheid, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2019 Staatscourant 2019, 6717 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens