Uw zoekopdracht heeft 3687 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meerkoet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2019 Staatscourant 2019, 21054 Diemen
 2. Convenanten Download icon PDF (14 kB)

  Convenant tussen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en het Centraal Justitieel Incassobureau inzake de gegevensuitwisselingen over zich aan vrijheidsstraf onttrekkende burgers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2019 Staatscourant 2019, 20222 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 3. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Vaststelling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2019 Staatscourant 2019, 19224 Heemskerk
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Amsterdam - inrichten pop-up taxistandplaats Vijzelstraat - Vijzelstraat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2019 Staatscourant 2019, 19608 Amsterdam
 5. Convenanten Download icon PDF (21 kB)

  Convenant tussen Nederland en Aruba inzake de handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 17998 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Waterland tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2019 Staatscourant 2019, 15914 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (44 kB)

  Gemeenschappelijke regeling "Orionis Walcheren"

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15954 Veere
 8. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2019 Staatscourant 2019, 15439 Heemstede
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 11 maart 2019, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2019 Staatscourant 2019, 16818 Sociale Verzekeringsbank
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 2019, 2019-0000021640, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 in verband met verhogen subsidieplafond tijdvak oktober 2018, duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2019 Staatscourant 2019, 13608 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid