Uw zoekopdracht heeft 3687 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 2019, kenmerk 1525326-190188-Z, houdende Nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2019 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 31875 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2019, 2019-0000067601, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31612 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (24 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 32011 Haarlem
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de vergoeding van de Bemiddelaar en adviseurs Vrijstellingsregeling Wet Bpf 2000, 15 februari 2019 (Besluit Vergoeding Bemiddelaar en adviseurs Wet Bpf 2000, 15 februari 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2019 Staatscourant 2019, 28331 Sociaal Economische Raad
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, nr. 2019-0000061915, tot vaststelling van de rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 28090 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (17 kB)

  Regeling cliëntenparticipatie SVB 2019 als bedoeld in artikel 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2019 Staatscourant 2019, 25156 Sociale Verzekeringsbank
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2019, 2019-0000060210, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES en de Regeling verlaging onderstand BES in verband met aanwijzen toezichthouders onderstand en een technische wijziging

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 29515 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking boetebeschikkingen inzake A. Al-Khaledi, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Staatscourant 2019, 22578 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (96 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van sociale zekerheidswetten in verband met het regelen van overgangsrecht voor de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie zonder akkoord over de voorwaarden voor deze terugtrekking (no deal brexit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22097 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, het Besluit inburgering en het Vreemdelingenbesluit 2000 om enkele regelingen te treffen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22090 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid