Uw zoekopdracht heeft 3687 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Oss tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42941 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 43271 Rijkswaterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van 19 juli 2019, nr. 2651661 van de gewijzigde eigen bijdragen en bedragen, bedoeld in de, het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation over 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 42402 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 9 juli 2019, nr. MinBuZa.2019.438380, inzake verlenging van de termijn waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39358 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2019, 2019-0000077441, tot Intrekking Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 38120 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aankondiging publicatie instroomcijfers WGA 2018, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2019 Staatscourant 2019, 35269 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2019, 2019-0000042961, tot wijziging van de Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019 in verband met de toepassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2019 Staatscourant 2019, 36863 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2019 Staatscourant 2019, 35967 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juni 2019, nr. 2019-0000084835, tot wijziging van de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 ten behoeve van de actualisering van de woonlandfactoren voor het kalenderjaar 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 34375 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2019, kenmerk 1539477-191724-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 34173 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport