Uw zoekopdracht heeft 3690 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51827 Haarlem
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2019, nr. 2019-0000102028, tot Wijziging besluit OMV SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 50918 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Dordrecht tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 50229 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Circulaires Download icon PDF (19 kB)

  Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 49849 Dienst Justitiële Inrichtingen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2019, nr. 2019-0000126691, tot wijziging Subsidieregeling ESF 2014–2020 ivm nieuwe tijdvakken UWV, V&J en Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 50568 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2019 Staatscourant 2019, 48560 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 52009 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 52017 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Langenhorst 6

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2019 Staatscourant 2019, 45985 Rotterdam
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit wijziging Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 35967 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen