Uw zoekopdracht heeft 43 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (28 kB)

  Autorisatiebesluit Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatscourant 2017, 18868 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 2. Overig Download icon PDF (27 kB)

  Autorisatiebesluit Veilig Thuis Brabant noordoost, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatscourant 2017, 18854 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 januari 2017, nr. 2028713, tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2017 Staatscourant 2017, 3930 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2016, kenmerk 1055617-158806-WJZ, houdende Wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met het vervallen van de indexering van de pleegvergoedingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2016 Staatscourant 2016, 69487 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, 2015-0000300413, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang in verband met de bekendmaking van het tweede aanvraagtijdvak en enkele andere wijzigingen, en de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de vaststelling vanaf welk kalenderjaar een klachtenverslag wordt opgesteld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2015 Staatscourant 2015, 45342 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (71 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2015 Staatscourant 2015, 8050 Tilburg
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2013-0000124864, tot wijziging van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (evaluatie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2013 Staatscourant 2013, 25770 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2013-0000124865, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in de artikelen 3:29 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2013 Staatscourant 2013, 25772 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2012, WBJA/2012-0000051343, tot wijziging Regeling klokuren 2010 in verband met wijzigingen naar aanleiding van motie van voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2012 Staatscourant 2012, 26083 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Beleidsregels van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2012, Directie Kinderopvang, nr. KO/ 2012/16947, houdende werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen (Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2012 Staatscourant 2012, 25821 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid